Neváhejte nás kontaktovat! +420 569 771 111 sales@kovofinis.cz

Vakuové odpařování

Vakuové odpařování je proces, který slouží ke zvyšování koncentrace látek rozpuštěných ve vodě. Při procesu vakuového odpařování se využívá vztahu mezi teplotou varu kapaliny a tlakem působícím na její povrch. 

Oproti obyčejné destilaci je ve varné komoře snížen tlak vzduchu. To má za následek snížení teploty varu roztoku. Díky tomu lze využít levnější zdroj energie o nižší teplotě a proto jsou náklady na provoz v porovnání s atmosférický odpařováním podstatně nižší.

Výsledkem vakuového odpařování je destilát, což je vyčištěná voda, kterou lze vypouštět a nebo recyklovat zpět do výrobního procesu. Destilát se vyznačuje velmi nízkou vodivostí. Druhým výstupem odpařování je koncentrovaný roztok, který je dále využitelný, pokud je produktem, nebo obsahuje cenné látky. V jiném případě je nutné koncentrát předat k odborné likvidaci. Vakuové odpařování umožňuje snížit objem odpadních vod i o více než 90 %. Pomocí vakuových odparek lze ralizovat systém s uzavřeným okruhem procesních vod  (Zero Liquid Discharge) pro recyklaci vody ve výrobním procesu. Při vakuovém odpařování se nepoužívají žádné přídavné chemikálie, což přispívá k ekologičnosti a šetrnosti procesu, jak k životnímu prostředí tak i ke zpracovávanému roztoku.

Zařízení pro vakuové odpařování se vyznačují jednoduchou obsluhou, údržbou a automatickým nepřetržitým provozem.

Výhody technologického procesu:

 • Snížení objemu odpadních látek o 95 %
 • Recyklovatelnost produktů odpařování
 • Žádná přídavná chemie
 • Nízká energetická náročnost

Využití vakuových odparek:

 • Chemický průmysl
 • Povrchové úpravy
 • Strojírenský průmysl
 • Hutní průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Foto průmysl
 • Skládkování odpadu

Aplikace vakuových odparek:

 • odpadní vody z tlakového lití
 • obráběcí a jiné emulze
 • odpadní vody z omílání
 • oplachové vody po kalení v solných lázních
 • lázně a oplachové vody z odmašťování
 • lázně a oplachové vody z povrchových úprav
 • vyčerpané vývojky a ustalovače
 • vody z mytí reaktorů, mísičů a nádrží
 • průsakové vody ze skládek
 • eluáty z regenerací iontoměničů
 • koncentráty z membránových separačních procesů (reverzní osmóza, ultrafitrace, mikrofiltrace, nanofiltrace)