Neváhejte nás kontaktovat! +420 569 771 111 sales@kovofinis.cz

AQUADEST-KR

Krystalizační vakuové odparky s tepelným čerpadlem

 • Koncentrát v polokrystalickém stavu
 • Žádný tekutý odpad
 • Recyklovatelný koncentrát
 • Nejlepší výkon při malých objemech vysoce koncentrovaných a korozivních vstupních roztoků
 • Dávkový provoz (batch)

Krystalizační vakuové odparky AQUADEST-KR využívají pro ohřev a chlazení cirkulační okruh tepelného čerpadla. Jako zdroj vakua slouží vodní ejektorová tryska.

Odparky AQUADEST-KR je možné využít jako druhý krok koncentrování roztoků. Roztok se v prvním kroku zakoncentruje na standardních odparkách AQUADEST-D nebo AQUADEST-K a koncentrát se přivede na vstup odparky AQUADEST-KR. Tím dosáhneme maximálního snížení objemu koncentrátu.

Odparky AQUADEST-KR jsou navrženy pro zpracování malého objemu vysoce koncentrovaných a korozivních látek. Vstupní roztok přeměňuje na destilát a na polokrystalický koncentrát. Polokrystalický koncentrát je kašovitá látka. V případě využití dodatečného zařízení Big-Bagu lze koncentrát přivést až do pevného skupenství zbylý roztok se recykluje na vstup krystalizační odparky. Díky tomuto řešení vakuová odparka neprodukuje žádný tekutý odpad.

Motorická škrabka uvnitř varné komory odstraňuje nahromaděné krystaly na plášti komory vzniklé odpařením kapalné složky. Tato nahromaděná vrstva by vytvářela izolující vrstvu mezi ohřevným pláštěm varné komory a varnou komorou. Tím, že se kontinuálně odstraňuje, dosahujeme vysoké efektivity přenosu tepelné energie a nevznikají tak ztráty.

Vakuová odparka standardně pracuje při tlaku 6-7 kPa a var roztoku probíhá při 35-40 °C. Energetická náročnost na jeden litr destilátu je 0,2 kWh.

Řešení pro:

 • Koncentrované odpadní vody
 • Oplachové vody po kalení v solných lázních
 • Odpadní vody obsahující pevné nerozpustné látky
 • Zahuštění koncentrátu z odparek AQUADEST-D a AQUADEST-K

Smáčené části odparky AQUADEST-KR nabízíme v následujících materiálových provedeních vždy s ohledem na vlastnosti a charakter vstupního roztoku:

 • Nerezová ocel 316 L/Ti
 • Superduplex SAF 2507
 • Niklová slitina 2.4819

 

Popis procesu KR

Vstupní roztok vstupuje do varné komory, kde je přes dvojitý plášť komory ohřívám okruhem tepelného čerpadla. Při odpařování tekuté složky z roztoku vznikají na stěnách varné komory krystaly, které jsou kontinuálně stírány škrabkou.

Vypařená část roztoku stoupá do horní části varné komory, kde kondenzuje na chladícím tepelném výměníku okruhu tepelného čerpadla, odtud je zkondenzovaný destilát odsávám pomocí ejektorové trysky do zádržné nádrže a dále ven z odparky.

Ohřev a chlazení zajišťuje okruh tepelného čerpadla. Tento okruh je tvořen tepelným výměníkem, kompresorem a ventilátorem. Jako medium v okruhu tepelného čerpadla je využíváno bezfreonové chladivo. Roztok je ohříván chladivem přes stěnu varné komory.

Produktová řada KR

  Výroba destilátu [l/den] Provozní výkon [kW]
AQUADEST - KR 250 250 3
AQUADEST - KR 500 500 5
AQUADEST - KR 1 000 1 000 9
AQUADEST - KR 2 000 2 000 17
AQUADEST - KR 3 000 3 000 25
AQUADEST - KR 4 000 4 000 34
AQUADEST - KR 6 000 6 000 51

 

 

 

AQUADEST-VR

Krystalizační vakuové odparky s externím zdrojem tepla

 • Koncentrát v polokrystalickém stavu
 • Žádný tekutý odpad
 • Recyklovatelný koncentrát
 • Možnost využití přebytečného tepla z jiného procesu
 • Jednoduchá konstrukce zajišťuje minimum poruch
 • Nejlepší výkon při velkých objemech vysoce koncentrovaných vstupních roztoků
 • Dávkový provoz (batch)

Krystalizační vakuové odparky AQUADEST-VR využívají pro ohřev a chlazení externí zdroj tepla buď ve formě teplé vody a nebo horké páry. Vakuová odparka může využívat odpadní teplo z jiného procesu a proto jsou  provozní náklady velice nízké. Jako zdroj vakua slouží vodní ejektorová tryska.

Odparky AQUADEST-VR je možné využít jako druhý krok koncentrování roztoků. Roztok se v prvním kroku zakoncentruje na standardních odparkách AQUADEST-D nebo AQUADEST-K a koncentrát se přivede na vstup odparky AQUADEST-VR. Tím dosáhneme maximálního snížení objemu koncentrátu.

Odparky AQUADEST-VR jsou schopné zpracovat velký objem vstupních roztoků, který bývá zpravidla vysoce koncentrovaný a přeměnit ho na destilát a polokrystalický koncentrát. Polokrystalický koncentrát je kašovitá látka. V případě využití dodatečného zařízení Big-Bagu lze koncentrát přivést až do pevného skupenství zbylý roztok se recykluje na vstup krystalizační odparky. Díky tomuto řešení vakuová odparka neprodukuje žádný tekutý odpad.

Snadná údržba celé odparky je zajištěna automatickým oplachovým systémem odparky a její konstrukcí. Ohřev probíhá přes dvojtý plášť varné komory. Nedochází tak zanášení tepelných výměníků. Vnitřní plášť varné komory je neustále očišťován motorickou škrabkou, která zabraňuje hromadění nánosů vzniklé odpařováním. Nánosy krystalů by způsobovaly ztráty při tepelném přenosu mezi pláštěm.

Vakuová odparka standardně pracuje při tlaku 6-30 kPa a var roztoku probíhá při 35-70 °C. Energetická náročnost na jeden litr destilátu je 0,72 kWh na ohřev a na chlazení. Vyšší energetická náročnost oproti ostatním typům nabízených odparek je vykoupena tím, že AQUADEST-VR umožňuje využít externí zdroj tepla. Může tak využívat odpadní nebo zbytkové teplo produkované jiným zařízením.

Řešení pro:

 • Koncentrované odpadní vody
 • Oplachové vody po kalení v solných lázních
 • Odpadní vody obsahující pevné nerozpustné látky
 • Zahuštění koncentrátu z odparek AQUADEST-D a AQUADEST-K

Smáčené části odparky AQUADEST-VR nabízíme v následujících materiálových provedeních vždy sohledem na vlastnosti a charakter vstupního roztoku:

 • Nerezová ocel 316 L/Ti
 • Superduplex SAF 2507
 • Niklová slitina 2.4819

Popis procesu VR

Vstupní roztok vstupuje do varné komory, kde je přes dvojitý plášť komory zahříván topnou vodou. Topná voda je do odparky dodávána z externího zdroje. Při odpařování tekuté složky z roztoku vznikají na stěnách varné komory krystaly, které jsou kontinuálně stírány škrabkou. Při nahromadění krystalické vrstvy by v odparce docházelo ke ztrátám při přenosu tepla mezi pláštěm a roztokem ve varné komoře.

Vypařená část roztoku stoupá do horní části varné komory, kde kondenzuje na tepelném výměníku, kterým proudí chladící voda z externího zdroje. Odtud je destilát odsáván pomocí ejektorové trysky do zádržné nádrže a odváděn ven z odparky.

Produktová řada VR

  Výroba destilátu [l/day] Provozní výkon [kW]
AQUADEST - VR 2 000 2 000 60
AQUADEST - VR 4 000 4 000 120
AQUADEST - VR 6 000 6 000 180
AQUADEST - VR 8 000 8 000 240
AQUADEST - VR 12 000 12 000 360

 

 

 


AQUADEST-V

Vakuová odparka s externí zdrojem tepla a chlazení

 • Vhodné pro termicky nestabilní a korozivní látky
 • Nízké pořizovací a provozní náklady
 • Pro velké objemy vstupních roztoků
 • Kontinuální provoz

Odparka AQUADEST V využívá pro ohřev externí zdroj horké vody a pro chlazení externí zdroj chladící vody. Jako zdroj vakua slouží vodní ejektorová tryska.

Odparka AQUADEST V je navržena pro zpracování termicky nestabilních a korozivních látek. Odpařování probíhá při velmi nízké teplotě, a proto je celý proces velice šetrný k upravovanému roztoku.

Odparka je koncipována jako vícestupňová, kdy v každém stupni jej jiná koncentrace. Topený je první stupeň a chlazený je poslední stupeň.

Vakuová odparka standardně pracuje při tlaku 6-30 kPa a var roztoku probíhá při 35-70 °C. Energetická náročnost na jeden litr destilátu je 0,72 kWh/(počet stupňů) na ohřev a na chlazení. Energetická náročnost se snižuje s počtem stupňů. Pro ohřev se může využívat odpadní nebo zbytkové teplo produkované jiným zařízením.

Smáčené části odparky AQUADEST-V nabízíme v následujících materiálových provedeních vždy s ohledem na vlastnosti a charakter vstupního roztoku:

 • Nerezová ocel 316 L/Ti
 • Superduplex SAF 2507
 • Niklová slitina 2.4819

Výkon destilátu v rozmezí 90 000 - 400 000 l/den

Popis procesu V

Vstupní roztok je přiváděn přímo do varné komory. Odtud je hnán cirkulačním čerpadlem přes výměník, kde se roztok ohřeje, zpět do varné komory. Při vstupu do varné komory dochází k rychlému odpaření. Část roztoku se díky vysoké teplotě a prudkému poklesu tlaku okamžitě vypaří. Neodpařená část roztoku zůstává ve varné komoře a znovu cirkuluje v okruhu koncentrátu.

V prvním stupni vypařená část vstupuje do výměníku, kde při kondenzaci předává teplo dalšímu stupni. V posledním stupni vypařená část roztoku vystupuje do horní části varné komory, kde kondenzuje na chladícím tepelném výměníku. Zkondenzovaná pára je z tepelných výměníku odsávána pomocí ejektorové trysky, která vytváří vakuum ve varných komorách. Destilát je následně vypouštěn ven z vakuové odparky.

Ohřev zajišťuje horká voda, která je přiváděna do tepelného výměníku v prvním stupni, kde předá potřebnou tepelnou energie a následně je vracena k opětovnému ohřevu do externího systému ohřevu horké vody.

Chlazení destilátu v chladícím výměníku je zajištěn chladící vodou, která je přiváděna z externího zdroje chladu (chladící věž apod.). V posledním stupni ochladí zkondenzované páry destilátu v chladícím výměníku a následně je vracena k opětovnému ochlazení do externího systému chlazení.