Neváhejte nás kontaktovat! +420 569 771 111 sales@kovofinis.cz

AQUADEST-D

Vakuové odparky s mechanickou kompresí par

 • Vhodné pro velké objemy vstupních roztoků
 • Levný provoz
 • Žádné chladící/ohřevné médium
 • Průtočný provoz

Odparky AQUADEST-D využívají pro ohřev a tvorbu vakua Rootsova dmychadla. Díky tomu mají velice vysokou efektivitu a nízkou energetickou náročnost na jeden litr produkovaného destilátu.

Odparky AQUADEST-D jsou schopné zpracovat velký objem vstupních roztoků a přeměnit ho na velký objem čistého destilátu.

Sérií tepelných výměníků zajišťujeme maximální zužitkování produkovaného tepla a snižujeme provozní náklady.

Vakuová odparka standardně pracuje při tlaku 70 kPa a var roztoku probíhá při 90 °C. Energetická náročnost na jeden litr destilátu začíná na 0,05 kWh.

Řešení pro:

 • Recyklaci oplachových vod z povrchových úprav a předúprav
 • Odpadní vody z omílání
 • Odpadní vody z tlakového lití
 • Obráběcí a jiné emulze
 • Eluáty z regenerace iontoměničů

Smáčené části odparky AQUADEST-D nabízíme v následujících materiálových provedeních vždy s ohledem na vlastnosti a charakter vstupního roztoku:

 • Nerezová ocel 316 L/Ti
 • Superduplex SAF 2507
 • Niklová slitina 2.4819

Popis procesu

Vstupní roztok natéká do varné komory přes sérii tepelných výměníků. Prvním tepelným výměníkem je výměník na výstupu koncentrátu, kde vstupní roztok získává zbytkové teplo z vypouštěného koncentrátu. Druhým výměníkem je tepelný výměník výstupu destilátu, kde vstupní roztok získává zbytkové teplo z vypouštěného destilátu.

Takto předehřátý vstupní roztok vstupuje do varné komory, kde se promíchá s roztokem ve varné komoře. Odtud je hnán cirkulačním čerpadlem přes výměník, kde se ohřeje, zpět do varné komory. Při vstupu do varné komory dochází k rychlému odpaření, část roztoku se díky vysoké teplotě a prudkému poklesu tlaku okamžitě vypaří. Neodpařená část roztoku zůstává ve varné komoře a znovu cirkuluje v okruhu koncentrátu.

Vypařená část roztoku je vysávána z varné komory pomocí mechanického dmychadla. Dmychadlo ve varné komoře vytváří podtlak. Dmychadlo vysáté páry stlačí a tím zvýší jejich teplotu. Přehřáté páry kondenzují v tepelném výměníku cirkulačního okruhu a předávají teplo roztoku v cirkulačním okruhu.

Zkondenzované páry natékají do nádrže odkud jsou již jako destilát čerpány přes tepelný výměník ven z vakuové odparky.

Produktová řada

  Výroba destilátu [l/den] Provozní výkon [kW]
AQUADEST - D 6 000 6 000 12,5
AQUADEST - D 10 000 10 000 21
AQUADEST - D 15 000 15 000 31
AQUADEST - D 22 000 22 000 45
AQUADEST - D 30 000 30 000 63
AQUADEST - D 45 000 45 000 93
AQUADEST - D 60 000 60 000 125

 

 

 

 

AQUADEST-K

Vakuové odparky s tepelným čerpadlem

 • Vhodné pro termicky nestabilní a korozivní látky
 • Nízké pořizovací a provozní náklady
 • Nejlepší výkon při malých objemech vstupních roztoků
 • Průtočný provoz

Vakuové odparky AQUADEST-K využívají pro ohřev a chlazení cirkulační okruh tepelného čerpadla. Jako zdroj vakua slouží vodní ejektorová tryska.

Odparky AQUADEST-K jsou navrženy pro zpracování malého objemu termicky nestabilních a korozivních látek. Odpařování probíhá při velmi nízké teplotě a proto je celý proces velice šetrný k upravovanému roztoku.

Vakuová odparka standardně pracuje při tlaku 6-7 kPa a var roztoku probíhá při 35-40 °C. Energetická náročnost na jeden litr destilátu je 0,15 kWh.

Řešení pro:

 • Recyklaci oplachových vod z povrchových úprav a předúprav
 • Odpadní vody z omílání
 • Odpadní vody z tlakového lití
 • Obráběcí a jiné emulze
 • Eluáty z regenerace iontoměničů

Smáčené části odparky AQUADEST-K nabízíme v následujících materiálových provedeních vždy sohledem na vlastnosti a charakter vstupního roztoku:

 • Nerezová ocel 316 L/Ti
 • Superduplex SAF 2507
 • Niklová slitina 2.4819

Popis procesu

Vstupní roztok je přiváděn přímo do varné komory. Odtud je hnán cirkulačním čerpadlem přes výměník, kde se roztok ohřeje, zpět do varné komory. Při vstupu do varné komory dochází k rychlému odpaření. Část roztoku se díky vysoké teplotě a prudkému poklesu tlaku okamžitě vypaří. Neodpařená část roztoku zůstává ve varné komoře a znovu cirkuluje v okruhu koncentrátu.

Vypařená část roztoku vystupuje do horní části varné komory, kde kondenzuje na chladícím tepelném výměníku tepelného čerpadla. Zkondenzovaná pára je z tepelného výměníku odsávána pomocí ejektorové trysky, která vytváří vakuum ve varné komoře. Destilát je následně vypouštěn ven z vakuové odparky.

Ohřev a chlazení zajišťuje okruh tepelného čerpadla. Tento okruh je tvořen dvěma tepelnými výměníky, kompresorem a ventilátorem. Jako medium v okruhu tepelného čerpadla je využíváno bezfreonové chladivo.

Produktová řada

  Výroba destilátu [l/den] Provozní výkon [kW]
AQUADEST - K 600 600 4
AQUADEST - K 1 200 1 200 8
AQUADEST - K 2 400 2 400 15
AQUADEST - K 3 600 3 600 23
AQUADEST - K 4 800 4 800 30
AQUADEST - K 6 000 6 000 38
AQUADEST - K 9 000 9 000 57