Neváhejte nás kontaktovat! +420 569 771 111 sales@kovofinis.cz

AQUADEST-VR

Krystalizační vakuové odparky s externím zdrojem tepla

 • Koncentrát v polokrystalickém stavu
 • Žádný tekutý odpad
 • Recyklovatelný koncentrát
 • Možnost využití přebytečného tepla z jiného procesu
 • Jednoduchá konstrukce zajišťuje minimum poruch
 • Nejlepší výkon při velkých objemech vysoce koncentrovaných vstupních roztoků
 • Dávkový provoz (batch)

Krystalizační vakuové odparky AQUADEST-VR využívají pro ohřev a chlazení externí zdroj tepla buď ve formě teplé vody a nebo horké páry. Vakuová odparka může využívat odpadní teplo z jiného procesu a proto jsou  provozní náklady velice nízké. Jako zdroj vakua slouží vodní ejektorová tryska.

Odparky AQUADEST-VR je možné využít jako druhý krok koncentrování roztoků. Roztok se v prvním kroku zakoncentruje na standardních odparkách AQUADEST-D nebo AQUADEST-K a koncentrát se přivede na vstup odparky AQUADEST-VR. Tím dosáhneme maximálního snížení objemu koncentrátu.

Odparky AQUADEST-VR jsou schopné zpracovat velký objem vstupních roztoků, který bývá zpravidla vysoce koncentrovaný a přeměnit ho na destilát a polokrystalický koncentrát. Polokrystalický koncentrát je kašovitá látka. V případě využití dodatečného zařízení Big-Bagu lze koncentrát přivést až do pevného skupenství zbylý roztok se recykluje na vstup krystalizační odparky. Díky tomuto řešení vakuová odparka neprodukuje žádný tekutý odpad.

Snadná údržba celé odparky je zajištěna automatickým oplachovým systémem odparky a její konstrukcí. Ohřev probíhá přes dvojtý plášť varné komory. Nedochází tak zanášení tepelných výměníků. Vnitřní plášť varné komory je neustále očišťován motorickou škrabkou, která zabraňuje hromadění nánosů vzniklé odpařováním. Nánosy krystalů by způsobovaly ztráty při tepelném přenosu mezi pláštěm.

Vakuová odparka standardně pracuje při tlaku 6-30 kPa a var roztoku probíhá při 35-70 °C. Energetická náročnost na jeden litr destilátu je 0,72 kWh na ohřev a na chlazení. Vyšší energetická náročnost oproti ostatním typům nabízených odparek je vykoupena tím, že AQUADEST-VR umožňuje využít externí zdroj tepla. Může tak využívat odpadní nebo zbytkové teplo produkované jiným zařízením.

Řešení pro:

 • Koncentrované odpadní vody
 • Oplachové vody po kalení v solných lázních
 • Odpadní vody obsahující pevné nerozpustné látky
 • Zahuštění koncentrátu z odparek AQUADEST-D a AQUADEST-K

Smáčené části odparky AQUADEST-VR nabízíme v následujících materiálových provedeních vždy sohledem na vlastnosti a charakter vstupního roztoku:

 • Nerezová ocel 316 L/Ti
 • Superduplex SAF 2507
 • Niklová slitina 2.4819

Popis procesu

Vstupní roztok vstupuje do varné komory, kde je přes dvojitý plášť komory zahříván topnou vodou. Topná voda je do odparky dodávána z externího zdroje. Při odpařování tekuté složky z roztoku vznikají na stěnách varné komory krystaly, které jsou kontinuálně stírány škrabkou. Při nahromadění krystalické vrstvy by v odparce docházelo ke ztrátám při přenosu tepla mezi pláštěm a roztokem ve varné komoře.

Vypařená část roztoku stoupá do horní části varné komory, kde kondenzuje na tepelném výměníku, kterým proudí chladící voda z externího zdroje. Odtud je destilát odsáván pomocí ejektorové trysky do zádržné nádrže a odváděn ven z odparky.

Produktová řada

  Výroba destilátu [l/day] Provozní výkon [kW]
AQUADEST - VR 2 000 2 000 60
AQUADEST - VR 4 000 4 000 120
AQUADEST - VR 6 000 6 000 180
AQUADEST - VR 8 000 8 000 240