Neváhejte nás kontaktovat! +420 569 771 111 sales@kovofinis.cz

AQUADEST-V

Vakuová odparka s externí zdrojem tepla a chlazení

  • Vhodné pro termicky nestabilní a korozivní látky
  • Nízké pořizovací a provozní náklady
  • Pro velké objemy vstupních roztoků
  • Kontinuální provoz

Odparka AQUADEST V využívá pro ohřev externí zdroj horké vody a pro chlazení externí zdroj chladící vody. Jako zdroj vakua slouží vodní ejektorová tryska.

Odparka AQUADEST V je navržena pro zpracování termicky nestabilních a korozivních látek. Odpařování probíhá při velmi nízké teplotě, a proto je celý proces velice šetrný k upravovanému roztoku.

Odparka je koncipována jako vícestupňová, kdy v každém stupni jej jiná koncentrace. Topený je první stupeň a chlazený je poslední stupeň.

Vakuová odparka standardně pracuje při tlaku 6-30 kPa a var roztoku probíhá při 35-70 °C. Energetická náročnost na jeden litr destilátu je 0,72 kWh/(počet stupňů) na ohřev a na chlazení. Energetická náročnost se snižuje s počtem stupňů. Pro ohřev se může využívat odpadní nebo zbytkové teplo produkované jiným zařízením.

Smáčené části odparky AQUADEST-V nabízíme v následujících materiálových provedeních vždy s ohledem na vlastnosti a charakter vstupního roztoku:

  • Nerezová ocel 316 L/Ti
  • Superduplex SAF 2507
  • Niklová slitina 2.4819

Výkon destilátu v rozmezí 90 000 - 400 000 l/den

Popis procesu V

Vstupní roztok je přiváděn přímo do varné komory. Odtud je hnán cirkulačním čerpadlem přes výměník, kde se roztok ohřeje, zpět do varné komory. Při vstupu do varné komory dochází k rychlému odpaření. Část roztoku se díky vysoké teplotě a prudkému poklesu tlaku okamžitě vypaří. Neodpařená část roztoku zůstává ve varné komoře a znovu cirkuluje v okruhu koncentrátu.

V prvním stupni vypařená část vstupuje do výměníku, kde při kondenzaci předává teplo dalšímu stupni. V posledním stupni vypařená část roztoku vystupuje do horní části varné komory, kde kondenzuje na chladícím tepelném výměníku. Zkondenzovaná pára je z tepelných výměníku odsávána pomocí ejektorové trysky, která vytváří vakuum ve varných komorách. Destilát je následně vypouštěn ven z vakuové odparky.

Ohřev zajišťuje horká voda, která je přiváděna do tepelného výměníku v prvním stupni, kde předá potřebnou tepelnou energie a následně je vracena k opětovnému ohřevu do externího systému ohřevu horké vody.

Chlazení destilátu v chladícím výměníku je zajištěn chladící vodou, která je přiváděna z externího zdroje chladu (chladící věž apod.). V posledním stupni ochladí zkondenzované páry destilátu v chladícím výměníku a následně je vracena k opětovnému ochlazení do externího systému chlazení.