Neváhejte nás kontaktovat! +420 569 771 111 sales@kovofinis.cz

AQUADEST-K

Vakuové odparky s tepelným čerpadlem

 • Vhodné pro termicky nestabilní a korozivní látky
 • Nízké pořizovací a provozní náklady
 • Nejlepší výkon při malých objemech vstupních roztoků
 • Průtočný provoz

Vakuové odparky AQUADEST-K využívají pro ohřev a chlazení cirkulační okruh tepelného čerpadla. Jako zdroj vakua slouží vodní ejektorová tryska.

Odparky AQUADEST-K jsou navrženy pro zpracování malého objemu termicky nestabilních a korozivních látek. Odpařování probíhá při velmi nízké teplotě a proto je celý proces velice šetrný k upravovanému roztoku.

Vakuová odparka standardně pracuje při tlaku 6-7 kPa a var roztoku probíhá při 35-40 °C. Energetická náročnost na jeden litr destilátu je 0,15 kWh.

Řešení pro:

 • Recyklaci oplachových vod z povrchových úprav a předúprav
 • Odpadní vody z omílání
 • Odpadní vody z tlakového lití
 • Obráběcí a jiné emulze
 • Eluáty z regenerace iontoměničů

Smáčené části odparky AQUADEST-K nabízíme v následujících materiálových provedeních vždy sohledem na vlastnosti a charakter vstupního roztoku:

 • Nerezová ocel 316 L/Ti
 • Superduplex SAF 2507
 • Niklová slitina 2.4819

Popis procesu

Vstupní roztok je přiváděn přímo do varné komory. Odtud je hnán cirkulačním čerpadlem přes výměník, kde se roztok ohřeje, zpět do varné komory. Při vstupu do varné komory dochází k rychlému odpaření. Část roztoku se díky vysoké teplotě a prudkému poklesu tlaku okamžitě vypaří. Neodpařená část roztoku zůstává ve varné komoře a znovu cirkuluje v okruhu koncentrátu.

Vypařená část roztoku vystupuje do horní části varné komory, kde kondenzuje na chladícím tepelném výměníku tepelného čerpadla. Zkondenzovaná pára je z tepelného výměníku odsávána pomocí ejektorové trysky, která vytváří vakuum ve varné komoře. Destilát je následně vypouštěn ven z vakuové odparky.

Ohřev a chlazení zajišťuje okruh tepelného čerpadla. Tento okruh je tvořen dvěma tepelnými výměníky, kompresorem a ventilátorem. Jako medium v okruhu tepelného čerpadla je využíváno bezfreonové chladivo.

Produktová řada

  Výroba destilátu [l/den] Provozní výkon [kW]
AQUADEST - K 600 600 4
AQUADEST - K 1 200 1 200 8
AQUADEST - K 2 400 2 400 15
AQUADEST - K 3 600 3 600 23
AQUADEST - K 4 800 4 800 30
AQUADEST - K 6 000 6 000 38
AQUADEST - K 9 000 9 000 57