Neváhejte nás kontaktovat! +420 569 771 111 sales@kovofinis.cz

AQUADEST-D

Vakuové odparky s mechanickou kompresí par

 • Vhodné pro velké objemy vstupních roztoků
 • Levný provoz
 • Žádné chladící/ohřevné médium
 • Průtočný provoz

Odparky AQUADEST-D využívají pro ohřev a tvorbu vakua Rootsova dmychadla. Díky tomu mají velice vysokou efektivitu a nízkou energetickou náročnost na jeden litr produkovaného destilátu.

Odparky AQUADEST-D jsou schopné zpracovat velký objem vstupních roztoků a přeměnit ho na velký objem čistého destilátu.

Sérií tepelných výměníků zajišťujeme maximální zužitkování produkovaného tepla a snižujeme provozní náklady.

Vakuová odparka standardně pracuje při tlaku 70 kPa a var roztoku probíhá při 90 °C. Energetická náročnost na jeden litr destilátu začíná na 0,05 kWh.

Řešení pro:

 • Recyklaci oplachových vod z povrchových úprav a předúprav
 • Odpadní vody z omílání
 • Odpadní vody z tlakového lití
 • Obráběcí a jiné emulze
 • Eluáty z regenerace iontoměničů

Smáčené části odparky AQUADEST-D nabízíme v následujících materiálových provedeních vždy s ohledem na vlastnosti a charakter vstupního roztoku:

 • Nerezová ocel 316 L/Ti
 • Superduplex SAF 2507
 • Niklová slitina 2.4819

Popis procesu

Vstupní roztok natéká do varné komory přes sérii tepelných výměníků. Prvním tepelným výměníkem je výměník na výstupu koncentrátu, kde vstupní roztok získává zbytkové teplo z vypouštěného koncentrátu. Druhým výměníkem je tepelný výměník výstupu destilátu, kde vstupní roztok získává zbytkové teplo z vypouštěného destilátu.

Takto předehřátý vstupní roztok vstupuje do varné komory, kde se promíchá s roztokem ve varné komoře. Odtud je hnán cirkulačním čerpadlem přes výměník, kde se ohřeje, zpět do varné komory. Při vstupu do varné komory dochází k rychlému odpaření, část roztoku se díky vysoké teplotě a prudkému poklesu tlaku okamžitě vypaří. Neodpařená část roztoku zůstává ve varné komoře a znovu cirkuluje v okruhu koncentrátu.

Vypařená část roztoku je vysávána z varné komory pomocí mechanického dmychadla. Dmychadlo ve varné komoře vytváří podtlak. Dmychadlo vysáté páry stlačí a tím zvýší jejich teplotu. Přehřáté páry kondenzují v tepelném výměníku cirkulačního okruhu a předávají teplo roztoku v cirkulačním okruhu.

Zkondenzované páry natékají do nádrže odkud jsou již jako destilát čerpány přes tepelný výměník ven z vakuové odparky.

Produktová řada

  Výroba destilátu [l/den] Provozní výkon [kW]
AQUADEST - D 6 000 6 000 12,5
AQUADEST - D 10 000 10 000 21
AQUADEST - D 15 000 15 000 31
AQUADEST - D 22 000 22 000 45
AQUADEST - D 30 000 30 000 63
AQUADEST - D 45 000 45 000 93
AQUADEST - D 60 000 60 000 125